วันที่ 26 มิ.ย. 66 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

Post by Chachoengsao
on 23 พฤษภาคม 2566
ฮิต: 3

เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน แสดงพลังความร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นี้ค่ะ

"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

Post by Chachoengsao
on 23 พฤษภาคม 2566
ฮิต: 0

ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ แต่วันที่ 1 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2566

Post by Chachoengsao
on 03 พฤษภาคม 2566
ฮิต: 12
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการ จัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ชื่องาน “แรงงานร่วมใจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ต้านภัยยาเสพติด ลดขยะ ขจัดมลพิษ PM 2.5 3 R เพื่อสิ่งแวดล้อม” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ระบบแรงงานสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ทราบถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด ร่วมกันลด/แยกขยะ และขจัดมลพิษ PM 2.5 กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1. เวลา 07.00 น. พิธีสงฆ์/ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
2.การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การลดขยะ และ PM 2.5 โดยเดินบริเวณรอบสวนเฉลิมพระเกียรติ มีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเดิน ในริ้วขบวน
3.เวลา 09.00 น..พิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2566 โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า และประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาขอวันแรงงาน และเจตนารมณ์ของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายไชยยา กลิ่นกุหลาบ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทีทีเค เอเซีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ลดขยะ ขจัดมลพิษ PM 2.5 3 R เพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
4. การแสดงชุด TO BE NUMBER ONE จำนวน 2 ชุด
5.การมอบรางวัลสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นระดับ หัวหน้างาน สถานประกอบกิจการขนาดกลาง ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี 2565
6.กิจกรรมแจกของรางวัลให้ผู้ร่วมงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติ เช่น ตู้ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว พัดลม นาฬิกา พัดลม ปิ่นโต ข้าวสาร เป็นต้น
ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทราวงแรงงานและผู้แทน รองนายก อบจ. นายจ้าง ลูกจ้าง องค์การนายจ้าง สมาชิกองค์การลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน

จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม

Post by Chachoengsao
on 22 มีนาคม 2566
ฮิต: 26

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

988475
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
69
296
822
985595
8059
15543
988475

Your IP: 192.168.2.69
2023-05-31 09:53