ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

Post on 09 เมษายน 2562
by Chachoengsao
ฮิต: 195

 วันนี้ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ ตันประภาส (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งโครงการ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 250 คน

409976
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
164
296
407830
196
6946
409976

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-02 02:57