สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

Post on 29 พฤศจิกายน 2562
by Chachoengsao
ฮิต: 28

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ศิลป์  ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายจรัส ครชาตรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามการนำเสนอแผนที่สถานการณ์ การจับกุมยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัด/การขยายผลกรณีมีการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด/ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน /และกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/ ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ/โรงงาน/ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในวัด/ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ/การดำเนินงานด้านการปราบปรามรายสำคัญ/การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาที่สำคัญและการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวฝากขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

289273
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
146
19
288750
1577
1829
289273

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-31 01:00